Gói thầu: XL-04 Thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long

Gói thầu XL.04 Thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long (bao gồm 3 nhịp đúc hẫng, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34) và đường dẫn phía Vĩnh Long đoạn Km107+356 - Km107+740 được Bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 7 - 28/5/2020.

Theo yêu cầu tại HSMT, nhà thầu tham dự với tư cách độc lập phải đạt tiêu chí về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây (2017 - 2019) >= 415 tỷ đồng; nếu là nhà thầu liên danh thì doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 3 năm gần đây của từng thành viên liên danh phải >= 415 tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia của thành viên đó trong thỏa thuận liên danh. Tổng doanh thu của các thành viên phải bảo đảm >= 415 tỷ đồng.

Đối với yêu cầu về hợp đồng tương tự, nhà thầu tham dự với tư cách độc lập phải hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng có công trình đường bộ cấp I trở lên (thiết kế móng CPĐD, mặt đường bê tông nhựa) và có công trình cầu đường bộ (với thiết kế móng cọc khoan nhồi, dầm hộp liên tục đúc hẫng cân bằng có chiều dài nhịp tối thiểu 63 m, có ít nhất 1 trụ cao 17 m trở lên) có giá trị hợp đồng >=340 tỷ đồng. Đối với kinh nghiệm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, nhà thầu phải hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế có công trình đường bộ cấp I trở lên với giá trị hợp đồng >= 1,8 tỷ đồng.

Dự án thành phần Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 có tổng mức đầu tư 5.003 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 3.389,6 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Mục tiêu của Dự án là kết nối hai tuyến đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ để hoàn thiện tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Cần Thơ; tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các đường trục chính đã và đang được đầu tư xây dựng tại khu vực. Đồng thời, Dự án góp phần giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và Quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội khu vực Tây Nam Bộ. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2023.


Chia sẻ bài viết lên


Tin liên quan