Gói thầu nào ở dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang vượt tiến độ?

Theo Ban quản lý dự án 7, tiến độ thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2 đang được kiểm soát chặt chẽ. Toàn bộ dự án có 5 gói thầu, đến nay đang triển khai trên công trường 4 gói, một gói đang thực hiện thủ tục đấu thầu.

Trong 4 gói đang thi công, gói thầu XL.04 có tiến độ vượt so với yêu cầu đề ra. Gói thầu này thi công cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long (bao gồm 3 nhịp đúc hẫng, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34); đường dẫn phía Vĩnh Long đoạn Km107+356 - Km107+740.

Gói thầu này do Liên danh Công ty TNHH Định An - Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính - Công ty TNHH Nhạc Sơn thi công.

Theo Ban quản lý dự án 7, tiến độ gói thầu này đang vượt 2,4% so với kế hoạch. Dù sản lượng vượt không quá nhiều, nhưng đây là điểm sáng của dự án, bởi từ khi khởi công đến nay, gói thầu này luôn vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang triển khai 7 mũi thi công. Phần đường đã cơ bản dọn dẹp xong mặt bằng, đã đóng được 66/110 cọc sàn giảm tải D400. Đang triển khai 4 mũi thi công thân, bệ trụ, xả mũ. Thi công xong 128 cọc khoan nhồi tại các nhịp dầm Super-T. Việc thi công đúc hẫng cân bằng cũng đã cơ bản xong cầu tạm, mố nhô, đang triển khai thi công khoan cọc nhồi nhịp đúc hẫng 32/32 cọc (đạt 100%).

Gói thầu XL.02 những tháng trước tiến độ có chậm nhưng đến nay đã bắt được nhịp và đang vượt 1,9% so với kế hoạch. Gói thầu này thi công đường dẫn cầu phía Tiền Giang đoạn Km104+190 - Km105+454 (bao gồm cầu Mỹ Hưng); cầu dẫn phía Tiền Giang (bao gồm 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ mố M0 đến trụ T13). Liên danh Công ty CP Vật tư thiết bị và XDCT 624 - Công ty CP 873 - Công ty CP ĐTXD Hải Thạch là những đơn vị mạnh chịu trách nhiệm thi công gói thầu XL.03.

 

Gói thầu XL.01 - thi công đường dẫn phía Tiền Giang đoạn Km101+126 - Km104+190 (bao gồm cầu Rạch Sơn, An Hữu và cầu Cạn), do Công ty cổ phần Đạt Phương thực hiện trước đây tiến độ khá tốt, nhưng đến nay có phần chững lại.

Với gói thầu thi công 2 trụ chính dây văng giữa sông và 2 trụ neo, sau khi thay đổi biện pháp thi công, đến nay đang đẩy nhanh tiến độ để bắt kịp kế hoạch.

Hai trụ neo T14, T17 đã thi công xong 4 cọc khoan nhồi mỗi bên. Nhà thầu sẽ thi công xong bệ trụ trước ngày 15/8. Với hai trụ dây văng là T15, T16, vừa thi công xong 2 cọc thí nghiệm, đang chờ đánh giá. Dự kiến sẽ thi công cọc đại trà từ ngày 31/5 đến 10/10 là xong toàn bộ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Chiều dài dự án khoảng 6,61km, trong đó cầu chính dài 1,906 km; đường dẫn và cầu trên tuyến dài 4,704 km. Theo kế hoạch, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thành vào năm 2023.

 
 
 

Chia sẻ bài viết lên


Tin liên quan