Tổng quan

Tên dự án

Dự án: Tiểu Dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đông bằng sông Cửu Long.

Loại, cấp công trình

Công trình cấp 3

Tổng mức đầu tư

651.000.000.000 đồng

Thời gian thực hiện dự án

2020-2022

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Tên gói thầu

Công trình AG-CW-02: Thi công xây dựng Nâng cấp 23,895km đê Tháng 8 và các Cống Ông Thông Đường, cống Hoài Súc, cống Hai Thành, cống Lung Môn Nam, cống Ba Đê và 41 cống qua đê bao

Giá trị gói thầu

175.976.425.253 đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

2020-2022

Địa điểm thực hiện

An Giang

Chi tiết

Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL) bao gồm 5 hợp phần với 16 tiểu dự án, trong đó có 6 tiểu dự án về nâng cao khả năng quan trắc, dự báo, phân tích cơ sở dữ liệu và 10 tiểu dự án tập trung cho việc đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế cho các vùng được lựa chọn. Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2022.

Theo đó, dự án MD- ICRSL sẽ góp phần đảm bảo mục tiêu tăng cường các công cụ lập quy hoạch/kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho từng vùng tại đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hoạt động quản lý tài nguyên đất và nước; đồng thời tạo ra sự ổn định sinh kế cho người dân và thiết lập được hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) để giám sát, vận hành hỗ trợ ra quyết định thông qua 4 hợp phần của dự án. Hợp phần 1 là những hoạt động đầu tư tăng cường công tác giám sát, phân tích và hệ thống cơ sở dữ liệu. Hợp phần 2 sẽ giải quyết vấn đề điều tiết nguồn nước ngọt, kiểm soát lũ để nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long. Hợp phần 3 gồm các hoạt động giải quyết các thách thức liên quan đến xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, nuôi trồng thủy sản bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân sống tại vùng ven biển. Hợp phần 4 là các hoạt động phòng chống xói lở bờ biển, quản lý nước ngầm, cung cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân sống ở khu vực ven biển. Cuối cùng là hợp phần 5 với các hoạt động hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án.

Đối với vấn đề kiểm soát lũ, dự án ICRSL đã xây dựng kế hoạch tạo các hành lang thoát lũ, nâng cấp đê bao lửng vốn thường xuyên bị phá vỡ do lũ gây ra và xây dựng các cầu cạn. Khi thực hiện tốt các vấn đề về hạ tầng sẽ giảm được sự xói lở đê bao, chủ động được việc thích ứng với lũ nhỏ và lũ lớn để người dân của 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang có thể gia tăng sản xuất trong mùa lũ.

Đăng ký tư vấn

Để giúp quá trình xử lý được tốt hơn, mời anh/chị "ĐIỀN THÊM THÔNG TIN" vào các mục bên dưới.

Dự án khác