Tổng quan

Tên dự án

Dự án: Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) - Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án ICRSL)

Loại, cấp công trình

Công trình cấp 3

Tổng mức đầu tư

802.090.000.000 đồng

Thời gian thực hiện dự án

2020-2022

Chủ đầu tư

Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi

Tên gói thầu

CPO-TDA1-CW-02: Xây dựng kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi

Giá trị gói thầu

168.772.364.000 đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

2020-2022

Địa điểm thực hiện

Cà Mau

Chi tiết

Thuộc Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) - Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (Dự án ICRSL)

Gói thầu CPO-TDA1-CW-02 (Gói 02) Xây dựng kè bảo vệ bờ biển khu vực cửa Hố Gùi có giá gói thầu là 169,056 tỷ đồng

Hạng mục công trình cụ thể của gói thầu bao gồm: kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Hố Gùi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, chiều dài 3.800 m

Thông số kỹ thuật chính của công trình yêu cầu kết cấu bao gồm 2 hàng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước loại PHC-B-D350x65mm chiều dài L=12m; cao trình đỉnh kè: +2.8m.

Đăng ký tư vấn

Để giúp quá trình xử lý được tốt hơn, mời anh/chị "ĐIỀN THÊM THÔNG TIN" vào các mục bên dưới.

Dự án khác