Tổng quan

Tên dự án

Dự án: Cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang – Sài Gòn tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh

Loại, cấp công trình

Công trình cấp 3

Tổng mức đầu tư

1.849.000.000.000

Thời gian thực hiện dự án

2020-2022

Chủ đầu tư

Bộ Giao thông vận tải

Tên gói thầu

Gói thầu số 21: Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Km1619+125 đến 1688+040 thuộc tỉnh Đồng Nai

Giá trị gói thầu

273.775.386.130

Thời gian thực hiện gói thầu

2020-2022

Địa điểm thực hiện

Đồng Nai

Chi tiết

Dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn là một trong 14 dự án giao thông quan trọng cấp bách được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thông qua phương án sử dụng 15 ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Về phạm vi triển khai, dự án được thực hiện trong khu đoạn Nha Trang - Sài Gòn với chiều dài hơn 411km qua địa phận các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 68,9km.

Đăng ký tư vấn

Để giúp quá trình xử lý được tốt hơn, mời anh/chị "ĐIỀN THÊM THÔNG TIN" vào các mục bên dưới.

Dự án khác