TUYỂN PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THI CÔNG CẦU, ĐƯỜNG KHU VỰC PHÍA BẮC

  • Jun 05, 2024 2:30:08 PM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch, soạn thảo quy trình

- Lập kế hoạch công việc của Ban theo chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc trong phạm vi được phân công.
- Tham gia soạn thảo các quy định về quản lý chất lượng, nghiệm thu công việc xây dựng, hạng mục/công trình xây dựng, thống nhất áp dụng các biểu mẫu biên bản cho tất cả các Dự án xây dựng công trình theo quy định của Pháp luật hiện hành và của Tập đoàn.

2. Kiểm soát

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình tiến độ và chất lượng công trình thuộc các Dự án trên cơ sở tuân thủ bản tiến độ và bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và quy trình bảo trì công trình. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây dựng và công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng của các BQLDA;
- Đối với các công trình, Dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, tham gia vào quá trình nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình; kiểm tra, đôn đốc việc nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng;
- Tham gia vào việc xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình;
- Tham gia cho ý kiến về chất lượng hồ sơ thiết kế trước khi ban hành khi có yêu cầu của Lãnh đạo có thẩm quyền;
- Kiểm tra việc lập hồ sơ chất lượng khi có thanh toán và khi hoàn thành công trình theo từng giai đoạn.
- Tham gia hướng dẫn và quản lý việc các Bộ phận/đơn vị liên quan tập hợp đầy đủ hệ thống tài liệu liên quan đến hồ sơ chất lượng công trình/ hồ sơ hoàn thành công trình theo đúng các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành.
- Phối hợp với các Bộ phận/đơn vị liên quan lập tổng tiến độ của Dự án.
- Căn cứ trên tổng tiến độ Dự án được duyệt phối hợp với các Đơn vị liên quan lập tiến độ triển khai chi tiết đối với công tác thiết kế, đấu thầu, thi công.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện của Dự án hàng ngày/ hàng tuần thông qua các báo cáo của các Bộ phận/đơn vị. Đôn đốc các Bộ phận/đơn vị liên quan thực hiện các công việc theo đúng tiến độ chi tiết đã được lập.
- Tham gia kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất Dự án để xác định các thông tin về tiến độ của Dự án, thông tin về nguồn lực thực tế của nhà thầu; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thực tế so với các báo cáo định kỳ, đề xuất trong việc xử lý các vấn đề chậm trễ về tiến độ so với kế hoạch đã đề ra.
- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan giữa Tập đoàn và các Nhà thầu liên quan tới phạm vi công việc của các Dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

·     Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học GTVT, ĐH xây dựng, ĐH Bách khoa hệ chính quy trở lên các chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường bộ, Cầu - hầm

·    Tin học: Sử dụng thành thạo autocad, powerpoint, word, excel

·     Năng lực chung: am hiểu hệ thống pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng cầu đường, bảo mật, kỷ luật, cam kết, trung thực, ngay thẳng, có sức khỏe, chịu được áp lực công việc cường độ cao, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử tế nhị, chuyên nghiệp khi tiếp xúc với các Ban chuyên môn, bộ phận khác.

·     Năng lực quản lý: Có năng lực soạn thảo quy trình và kiểm soát quy trình. Có năng lực giải quyết vấn đề, tư duy tổng hợp, bao quát, khả năng quyết định độc lập các công việc được giao phó thuộc thẩm quyền;

·     Năng lực chuyên môn: Kinh nghiệm 10 năm trở lên trong đó ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm thi công cầu, chỉ đạo thi công cầu, và ít nhất 01 năm ở vị trí Phó Ban kiểm soát tại các công ty xây dựng.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: 35 - 50
  • Lương: 45 Tr - 50 Tr VND; Mức lương tối đa không cố định tùy thuộc và năng lực, khối lượng công việc đảm nhiệm. 

Lưu ý: Đính kèm đường link có thông tin về CV


Các vị trí khác