Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ, 1 gói thầu đã hoàn thành

Ngày 24-1, Ban Quản lý dự án 7 (BQLDA7) cho biết công tác thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đang vượt tiến độ được giao, trong đó có 1 gói thầu đã hoàn thành.

Gói thầu đã hoàn thành là thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ nhịp chính dây văng từ trụ T14 đến trụ T17 (bao gồm điều tiết đảm bảo ATGT thủy trong thời gian thi công) - Gói XL.03A.

Còn Gói thầu XL.04 thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long (bao gồm 03 nhịp đúc hẫng, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34); đường dẫn phía Vĩnh Long đoạn Km107+356÷Km107+740 do Liên danh Công ty TNHH Định An – Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính – Công ty TNHH Nhạc Sơn thực hiện đang vượt tiến độ cao nhất là 6,5%.

Riêng gói thầu chính (XL.03B) thi công thân trụ (từ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng; kè gia cố bờ sông; hệ thống ATGT đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng dù mới triển khai thi công từ 01-11-2021 những cũng vươt tiến độ 1,4%. Hiện nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công và đã thực hiện xong trụ neo T14, 2/33 đốt thân trụ T15 và đã thi công đổ bê tông đốt S1 thân trụ neo T16. Dự kiến ngày 25-8 tới sẽ tiến hành thi công nhịp chính dây văng bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp.

Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại là 1.500 tỉ đồng (đạt 47,27%), vượt tiến độ khoảng 1,83%. Tổng số vốn đã giải ngân của dự án đến nay gần 2.497 tỉ đồng, đạt 99,2%.

 

Nguồn: https://plo.vn


Chia sẻ bài viết lên


Tin liên quan